Telefoonnummers in Nederland - Bellen.com (2024)

In dit artikel laten we zien welke soorten telefoonnummers er zijn in Nederland. Zo zijn ernetnummers en nummers die niet aan een regio zijn gebonden. Wat zijn de kosten voor het bellen naar bepaalde telefoonnummers?

Telefoonnummers in Nederland - Bellen.com (1)

Nummerplan: soorten telefoonnummers

In Nederland bestaan verschillende soorten telefoonnummers. Voor sommige nummers moet je extra kosten betalen.In de nummerplannen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bepaald welke nummerreeksen bestemd zijn voor welke categorieën.De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft op basis van de nummerplannen nummers uit en houdt toezicht op het gebruik van de nummers.Aan het begin van het telefoonnummer kun je vaak zien wat voor nummer het is en waarvoor het wordt gebruikt.

Type telefoonnummerBegint met
Vaste telefoonnummers01, 02, 03,04, 05, 07
Mobiele telefoonnummers061 t/m 065, 068

Mobiele datanummers (machine-to-machine)

097
Semafonie066
Informatienummers en servicenummers0800, 0900, 0906, 0909 of 18
Virtual private network (VPN) nummers082
Bedrijfsnummers088
Geografisch onafhankelijke nummers085- en 091
Overheidsnummers14
Europese nummers met maatschappelijk belang116
Carrier (Pre) Select16XY
Satelliet0088
Buitenlands servicenummer00800 (+800)
Persoonlijke assistentdiensten084- en 087
Europees alarmnummer112
Europees suïcidepreventie113

Telefoonnummers met netnummers

Telefoonnummers voor vaste telefoons hebben een netnummer. Bijvoorbeeld 010 voor Rotterdam, 020 voor Amsterdam, 070 voor Den Haag en 050 voor Groningen. Deze nummers zijn dus aan een regio of plaats gebonden.Geografische nummers hebben een nummerlengte van tien cijfers. Het eerste deel van het telefoonnummer is het netnummer, dat bestaat uit drie of vier cijfers. Het netnummer geeftaan voor welk netnummergebied het nummer is toegekend. De ‘vaste’ telefoonnummers in Nederland zijn verdeeld over 141 regio’s.Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt welk netnummer voor welk gebied wordt gebruikt. De ACM let erop of dat inderdaad gebeurt.

Telefoonnummers die niet aan een regio zijn gebonden

De meeste telefoonnummers zijn niet aan een regio gebonden:

06-nummers voor mobiele telefonie

Een mobiel nummer begint altijd met 06. Je mag geen 06-nummer gebruiken voor een vaste lijn.

088-bedrijfsnummers

Bedrijven gebruiken vaak een 088-nummer. Deze nummers zijn niet aan een plaats gebonden. Als het bedrijf naar een andere plaats verhuist, dan mag het 088-nummer hetzelfde blijven.
Bel je naar een 088-nummer? Dan betaal je hetzelfde als wanneer je naar een vast nummer belt. Het bedrijf en je eigen telecomaanbieder rekenen hiervoor geen extra kosten.

085- en 091-nummers

De 085- en 091-nummers zijn ook niet aan een vaste locatie gebonden. Een 085-nummer wordt vaak gebruikt voor het bellen via internet.
De kosten voor het bellen naar een 085-nummer moeten hetzelfde zijn als voor het bellen naar een vast telefoonnummer.Je telecomprovider mag geen hogere kosten rekenen voor het bellen naar een 085-nummer.

Informatienummers en servicenummers

Informatienummers en servicenummers beginnen met 0800, 0900, 0906, 0909 of 18. Informatienummers zijn de servicenummers van bedrijven of instanties die je voorzien van informatie. Denk hierbij aan de belastingdienst of de bank. Of je moet betalen of gratis kunt bellen, is te zien aan de eerste 4 cijfers van het nummer.

  • Begint het nummer met 0800? Dan is het gratis te bellen.
  • Begint het nummer met 0900, 0906, 0909 of 18? Dan moet je er voor betalen. De kosten voor het bellen worden aangegeven op het begin van het gesprek, of op de website.

De kosten voor het bellen naar 09XY en 18XY vallen uiteen in 2 delen.Voor het eerste deel, ook wel verkeerstarief genoemd, gelden de tarieven van jouw provider voor bellen naar een Nederlands vast nummer. Het tweede deel, het informatietarief, wordt bepaald door de aanbieder van het telefoonnummer. Bij een niet gratisinformatienummer geldt een verplichte tariefmelding zodra je verbindinghebt en beide tarieven moeten genoemd worden.Je gaat betalen na deze melding.

  • 0900-nummers: service informatiediensten, zoals een klantenservice.
  • 0909-nummers: betaald amusem*nt, zoals belspelletjes.
  • 0906-nummers: hoofdzakelijk erotische diensten, maar ook diensten genoemd onder 0900-nummers.
  • 18XY-telefoonnummers: nummerinformatie diensten. Klik hier voor meer informatie over 18XY.

097-nummers

Dit is een speciale nummerreeks voor mobiele data-only aansluitingen oftewel data-abonnementen. Met name voor gebruik in combinatie met een apparaat (machine-to-machine oftewel M2M), bijvoorbeeld een slimme meter. Er kan niet (mobiel) mee gebeld worden. Deze nummers kunnen 12 cijfers bevatten. Als je een tablet/latoptopabonnement afsluit, krijg je een simkaart met een 097-nummer.
Heb je een data-abonnement (-of data-tegoed) aangeschaft na 1 juni 2014? Dan moet het nummer dat hierbij hoort beginnen met 097. Heb je nog een data-abonnement of data-tegoed met een 06-nummer? En heb je het abonnement of het tegoed aangeschaft vóór 1 juni 2014? Dan hoef je niets te doen. Het nummer verandert in een 097-nummer wanneer je het contract vernieuwt of verlengt.(bron: ACM ConsuWijzer)

14-nummers

De 14-nummers zijn bedoeld om contact met de overheid op te nemen: het Contact Centrum Overheid belje op 1400 en Dieren in Nood is bereikbaar op 144. Steeds meer gemeenten gebruiken een 14-nummer om bereikbaar te zijn. Zo gebruikt de gemeente Zoetermeer bijvoorbeeld het nummer 14079,Grootegast140594 en Achthuizen14087.
Je betaalt hetzelfde tarief als voor bellen naar een vast nummer.

116-nummers

Deze Europesenummerreeks wordt gebruikt voor telefoondiensten met een maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld 116-000, voor meldingen over vermiste kinderen.En zo is 116-006 het nummer van de Europese Hulplijn voor slachtoffers van misdrijven.Bel je naar een 116-nummer, dan word je met de nationale hulplijn doorverbonden.
Je betaalt de tarieven voor bellen naar vast.

16-nummers Carrier (pre) Select

Je kunt goedkoper bellen door voor het te bellen nummer de zogenaamde 16XY select-code van de carrier in te toetsen. De code begint altijd met 16 gevolgd door 2 cijfers. De aanbieder van de 16XY code, de carrier, stuurt geen rekening, de kosten staan op de vaste telefoonrekening. Deze dienst werkt alleen op de ouderwetse vaste lijn (PSTN) van KPN, en niet via internetbellen. Hierdoor is deze dienst langzamerhand aan het verdwijnen, omdat de meeste telefoonaansluitingen in Nederland nu het DSL-, kabel- of glasvezel-netwerk gebruiken.

  • Carrier Select (CS) – je toetst zelf elke keer de select-code 16xy in
  • Carrier PreSelectie (CPS) – de 16XY code is voorgeprogrammeerd door de carrier

0088-nummers

De 0088-nummers zijn internationale nummers die worden gebruikt voor bijzondere toepassingen. Bijvoorbeeld voor satelliettelefonie. De gesprekskosten kunnen hoog zijn. Verwar daarom deze nummers niet met de Nederlandse 088-nummers.

00800 (+800)-nummers

Je kunt vanuit Nederland ook bellen naar buitenlandse servicenummers. Als het nummer begint met 00800 is het een gratis nummer. De uitbater van dit nummer magkosten in rekening brengen bij jouw telecomprovider voor het gebruiken van de verbinding. Dit wordt dan aan jou doorberekend. Vraag voor de zekerheid bij jouw aanbieder na wat het gesprek gaat kosten.

084- en087-nummers

De 084- en 087-nummers zijn ook niet aan een vaste locatie gebonden. 084 en 087 worden vaak gebruikt voor persoonlijke assistentdiensten. Bijvoorbeeld een e-fax. De kosten voor het bellen kunnen hoger zijn dan voor het bellen naar een vast telefoonnummer.

112-alarmnummer

Het 112-nummer is het alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance. Het 112-nummer moet voor iedereen beschikbaar zijn. Iedereen moet dit nummer dus kunnen bellen. Bel je 112 vanuit een ander Europees land? Dan word je met de lokale alarmcentrale doorverbonden.Zet dit nummer niet zelf in het telefoongeheugen. Onterecht bellen levert een bekeuring op. Het bellen met dit nummer is gratis. Als je belt met de mobiele telefoon dan kan de meldkamer zien waar je bent. Is er geen sprake van nood, maar heb je wel de politie nodig? Bel dan0900-8844.

113-Zelfmoordpreventie

Sinds 1 juli 2020 is 113 Zelfmoordpreventie bereikbaar via het telefoonnummer 113. Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).

Telefoonnummers in Nederland - Bellen.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6055

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.